Explore
Connect

Mi štitimo Vaše podatke

Zaštita ličnih podataka je od velikog značaja kod Besplatna Muzika. Ovo se naročito odnosi na zaštitu ličnih podataka o djeci i omladini. Dio naših osnovnih pravila predstavlja postupanje sa podacima koje nam dostavite u skladu sa zakonom i isključivo za potrebe pružanja traženih usluga, kao i za potrebe sa kojima ste se eksplicitno usaglasili. Za potrebe ovih Pravila privatnosti i primjenljivih zakona o zaštiti podataka, Besplatna Muzika je kontrolor podataka koji je odgovoran za prikupljanje, obradu i korištenje Vaših ličnih podataka. Prije pristupanja Besplatna Muzika servisima ("web stranica"), željeli bismo da Vas informišemo o tome koje podatke tražimo od Vas, i za koje potrebe se ti podaci prikupljaju i koriste.

Ukoliko Besplatna Muzika stvarno prikupi, obrađuje ili koristi Vaše lične podatke, to će biti učinjeno u skladu sa primjenljivim zakonskim odredbama o zaštiti podataka. Ove odredbe u određenim slučajevima nalažu dobijanje Vaše saglasnosti u vezi sa prikupljanjem, obradom ili korištenjem ličnih podataka. Prije nego što nam dostavite lične podatke, u kontekstu upotrebe Web stranice, bićete u mogućnosti da date Vašu saglasnost u vezi sa prikupljanjem, obradom i/ili korištenjem Vaših ličnih podataka na taj način što ćete označiti odgovarajuću kućicu koja će se pojaviti na Vašem ekranu. Molimo Vas da Pravila privatnosti detaljno proučite. Ako se slažete sa takvim prijenosom Vaših ličnih podataka, i sa izjavom o saglasnosti, molimo Vas da označite odgovarajuće kućice kako biste pokazali svoju saglasnost. Možete povući svoju saglasnost u bilo kom momentu, u pisanoj formi na adresu navedenu u Uslovima korištenja ili putem e-pošte. Ovo povlačenje možete obaviti u bilo kom momentu. Mi ćemo zatim obrisati Vaše sačuvane lične podatke bez nepotrebnog odlaganja.

Osim toga, možete tražiti i ispravku, blokiranje ili brisanje bilo kog netačnog podatka i/ili brisanje Vaših podataka na ovaj način, ili nas kontaktirati ako imate bilo kakvih daljih pitanja u vezi sa ovom izjavom o zaštiti podataka.

Korisnički nalozi

Da biste koristili naše usluge i servise, moraćete da se registrujete i kreirate korisnički nalog ("Korisnički nalog"). Kreiranje Korisničkog naloga je besplatno. Od Vas će se također tražiti da pružite određene informacije, koje Vas lično identifikuju, i druge informacije o sebi, kao što je Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona i e-adresa.

Prikupljanje ličnih podataka

Lični podaci uključuju sve pojedinačne informacije o ličnim ili faktičkim okolnostima o bilo kom konkretnom fizičkom licu, ili fizičkom licu čiji identitet se može utvrditi. Ovo, također, uključuje na primjer e-adresu, ime itd. Uopšteno, web stranica se može koristiti bez davanja ličnih podataka, anonimno ili korištenjem pseudonima. Mi prikupljamo lične podatke od posjetilaca naše web stranice samo kada to lice tô želi i kada je to potrebno u cilju stupanja u kontakt sa relevantnim korisnikom ili kada je potrebno za učestvovanje u određenim uslugama. Na primjer, ovo se može dogoditi u slučaju takmičenja, lutrije, posebnih ponuda i određenih mogućnosti koje pruža Besplatna Muzika.

Preko veza na našoj web stranici možete biti upućeni na internet usluge trećih lica, koja mogu prikupljati, obrađivati i koristiti lične podatke. Možda će se od Vas zahtjevati da se registrujete i otkrijete neke lične podatke za potrebe korištenja usluga tog trećeg lica. U vezi sa tim uslugama i za potrebe postupanja u skladu sa primjenjivim zakonima o zaštiti podataka, operatori spoljnih internet sajtova, koji Vas mogu obavjestiti o svom postupanju sa Vašim ličnim podacima u skladu sa svojim pravilima privatnosti, snose isključivu odgovornost. Nemamo mogućnosti da obezbjedimo da relevantne kompanije čuvaju Vaše podatke na isti način kako Vaše podatke čuva Besplatna Muzika.

Obrada i korištenje ličnih podataka

Mi obrađujemo i koristimo Vaše lične podatke samo ako ste se sa tim saglasili i/ili ako je to potrebno za korištenje naših usluga. Konkretno, ovo drugo je slučaj kada koristimo Vaše podatke nakon Vašeg zahtjeva u svrhe komunikacije, tj. da biste mogli da pristupite određenom sadržaju Besplatna Muzika, da Vam dostavimo informacije o uslugama ili tehničkim obavještenjima. Za te potrebe, Vaši podaci se čuvaju na centralizovanom serveru u Dizeldorfu, Njemačka, kojem nemaju pristup neovlaštena treća lica.

Besplatna Muzika će čuvati sve Vaše lične podatke kao strogo povjerljive. Sačuvaćemo Vaše lične podatke samo u periodu koji je potreban za gore navedene svrhe. Nakon tog vremenskog perioda, Vaši podaci će biti arhivirani.

Bilježenje podataka

Kada pristupite našoj web stranici, naši web serveri će automatski i trajno zabilježiti određene podatke o povezivanju, kao što su ime Vašeg pružaoca internet usluga, web sajt sa kojeg nas posjećujete, kao i datum, vrijeme zadržavanja, frekvencija i navigacija Vaše posjete. Ove podatke bilježimo isključivo radi prikupljanja statističkih informacija i nećemo ih koristiti na bilo koji drugi način.

Osim toga, bilježićemo podatke na našim Web sajtovima koristeći takozvane "kolačiće". Kolačići su male jedinice informacija koje se čuvaju na čvrstom disku Vašeg kompjutera za potrebe prepoznavanja višestruke upotrebe usluga koje se nude na Web sajtovima. Postoje i takozvani "kolačići zasnovani na sesiji" koji se koriste za potrebe kontrolisanja povezivanja, koji će ostati u internoj memoriji Vašeg kompjutera. Ovo znači da kolačić zasnovan na sesiji neće ostati na Vašem kompjuteru nakon što isključite svoj pretraživač. Većina web pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete podesiti svoj pretraživač tako da odbija kolačiće. Tako uvijek imate mogućnost odbijanja instalacije kolačića na Vašem kompjuteru. Ne koristimo kolačiće za potrebe reklamiranja ili za kreiranje korisničkih profila ili za druge potrebe vezane za komercijalnu procjenu. Korištenje kolačića u najvećoj mjeri služi za potrebe statistike i za potrebe postupanja u skladu sa korisničkim uslovima u kontekstu lutrije ili drugih usluga kao što su glasanja.

U saradnji sa drugim oglasnim mrežama oglašavamo se na sajtovima i pretraživačima. Vaše lične podatke za identifikaciju ili informacije koje nam budete dostavili prilikom kupovine usluga nećemo otkriti nijednom trećem licu. Treća strana bi mogla da upotrijebi kolaćiće sa Vašeg računara u svrhu prikazivanja relevantnih oglasa. Kolačići sadrže informacije o IP adresama, tipu pretraživača i ostalim statističkim podacima koji se odnose na posjetu našem sajtu.

U marketinške svrhe možemo koristiti kolačiće kako bi kontrolisali koji oglas će biti prikazan. Korisnik može iz svog pretraživača obrisati kolačiće i tako nas onemogućiti da mu prikažemo relevantne oglase na drugim sajtovima.

Saglasnost

Označavanjem odgovarajuće kućice na ekranu Vašeg kompjutera nakon registracije na web stranici Besplatna Muzika, Vi dajete saglasnost da posjedujete odgovarajuće informacije i da dobrovoljno pristajete na uslove ovih Pravila privatnosti, uključujući korištenje i prijenos Vaših ličnih podataka.