Explore
Connect
Sljedeći tekst pažljivo pročitajte prije korištenja nekog dijela web stranice Besplatna Muzika.

Podrazumijeva se da se slažete sa svim navedenim uslovima korištenja kada posjetite i koristite usluge Besplatna Muzika web stranice.

Ni jedan dio web stranice Besplatna Muzika ne smije se koristiti u nezakonite svrhe, niti za promovisanje istih. Besplatna Muzika pruža svoje servise korisnicima u dobroj namjeri. Sve servise web stranice Besplatna Muzika koristite na vlastitu odgovornost i Besplatna Muzika se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem. Svi posjetioci imaju pravo da besplatno koristite servise web stranice Besplatna Muzika, ukoliko ne krše uslove korištenja.


 • Strogo je zabranjeno postavljati sadržaj koji je uvrjedljiv, pogrdan, klevetnički, pornografski ili nepristojan, predstavlja ili zove na nasilje, terorizam, ilegalne aktivnosti ili širi mržnju na temelju rase, etničke pripadnosti, kulturnog identiteta ili seksualne orijentacije.

 • Sve audio datotetke, fotografije, slike grafike, komentare, text i drugi sadržaj kao što su podaci ili informacije koje se nalaze i postavljaju na ovoj web stranici su u vlasništvu korisnika, a ne u vlasništvu web stranice Besplatna Muzika.
  Besplatna Muzika se striktno odriče prava i vlasništva nad postavljenim i kreiranim materijalom od korisnika web stranice Besplatna Muzika i ovim potvrđuje i, eksplicitno, objašnjava da sav sadržaj ostaje isključivo u vlasništvu i odgovornosti korisnika ove web stranice.

 • Strogo je zabranjeno koristiti servise ove web stranice u cilju postavljanja ili širenja sadržaja na koji nemate: potrebna prava, dozvolu za postavljanje (upload), trgovinu (postavljanje link adrese za prodaju), isto tako je striktno zabranjeno distribuirati, slati, prenositi, prikazivati, postavljati, činiti audio i drugi materijal dostupnim trećim licima bez dozvole vlasnika. Svaka neovlaštena upotreba materijala zaštićenog autorskim pravima na sadržaj (uključujući reprodukciju, distribuciju, modificiranje, prilagođavanje, javno prikazivanje, javno izvođenje, postavljanje na raspolaganje javnosti na web stranici), je striktno zabranjeno. Nepoštivanje autorskih prava i kršenje ovih uslova korištenja rezultira trajnim odstranjivanjem korisničkog računa sa ove web stranice.

 • Ukoliko smatrate da je web stranica Besplatna Muzika ili korisnik ove web stranice povrijedio/la Vaša autorska prava, postavljanjem i objavljivanjem Vašeg sadržaja, molimo Vas da nas kontaktirate na mejl: info@besplatnamuzika.net i sadržaj će biti uklonjen u roku od 24 sata.


 • Besplatna Muzika radi u saglasnosti sa članom 17 U.S.C 512 Američkog zakona pod nazivom Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Sav materijal ili podaci koji se nalaze na našim serverima su u vlasništvu naših korisnika i mi nismo odgovorni za isti takav materijal. Ukoliko se Vaš sadržaj zaštićen autorskim pravima ili URL link ka Vašem sadržaju nalazi na web stranici Besplatna Muzika i želite da taj sadržaj bude uklonjen, morate nas kontaktirati na mejl adresu: info@besplatnamuzika.net. Svjesni ste da ste odgovorni za odštetu (troškovi suđenja, advokata i drugo) ukoliko date lažnu informaciju o web stranici Besplatna Muzika o prekršaju Vaših autorskih prava.
 • Informacije koje moraju biti dostupne u vašem žalbenom mejlu su sljedeće:

 • Dokazi da je osoba koja kontaktira web stranicu Besplatna Muzika ovlaštena da zastupa prava u ime vlasnika čija su autorska prava, navodno, prekršena.
 • Nekoliko vrsta kontakt detalja da možemo stupit sa vama u kontakt - mora se priložiti validna mejl adresa.
 • Morate priložiti dovoljno informacija i detalja o autorskom djelu o kome je riječ i dostaviti sve direktne URL linkove na kojima se mogu naći ti fajlovi, materijal i dodatne informacije koristeći pretragu i indeks web stranice Besplatna Muzika.
 • Morate priložiti izjavu da su informacije, koje su priložene u žalbenom pismu, tačne, i da imate dozvolu da zastupate vlasnika čija su ekskluzivna autorska prava, navodno, prekršena.
 • Lažno predstavljanje podliježe krivičnom djelu krivokletstva.

Sadržaji do kojih se dolazi putem linkova i nalaze se na drugim sajtovima su VAN JURISDIKCIJE web stranice Besplatna Muzika, bez obzira što su u pitanju autorski prikazi ili navodi vlasnika sadržaja.

Za svaki spor koji nastane povodom korištenja ovog sajta ili tumačenja odredbi Uslova korištenja primjenjivaće se zakoni Savezne Republike Njemačke i biće nadležni odgovarajući sudovi na teritoriji Savezne Republike Njemačke.

Vjerujemo u poštivanje prava naših korisnika i zakona koji upravljaju poslovanjem ove web stranice. Kada je riječ o obradi zahtjeva za informacije vezanim uz naše korisnike, slijedimo niže navedena načela.

Nadležnost
 • U skladu ćemo s važećim zahtjevima za informacije o korisnicima, primljenim od strane organa gonjenja, u skladu sa uvjetima navedenim u ovom priručniku i primjenjivim pravnim postupkom, obrađivati zahtjeve.

Serveri ove web stranice se nalaze u Berlinu, Njemačka i, stoga, ćemo obrađivati sve zahtjeve u skladu sa našim pravilima o privatnosti i zakonima Savezne Republike Njemačke.

Specifičnost
 • Potrebno je da se svi zahtjevi odnose na određene korisničke račune, uključeni u konkretne istrage koje provode policijski službenici. Zadržavamo pravo odbiti zahtjeve koji su pretjerano široki ili nemaju pojedinosti vezane uz odnos između zatraženih informacija i načina na koji se informacije odnose na tekuću istragu.
Korisnička obavijest
 • Poštujemo prava i privatnost naših korisnika. Naša je dužnost obavijestiti korisnike kad objavljujemo njihove podatke, u svim slučajevima, osim ako nam nije izričito zatraženo od nadležnih organa, sa sudskim nalogom, suprotno. Osim toga, ako se zahtjev odnosi na korisnika koji krši naše uvjete korištenja, zadržavamo pravo da spriječimo daljnje zlouporabe naših usluga, uključujući gašenje korisničkog profila i sviju njegovih funkcija. Ovo isto važi i za naše "premium usluge", a korisnik će biti obaviješten o svojim nepravilnostima.

U izuzetnim okolnostima možemo odabrati da ne dajemo informacije korisnika, npr. u slučaju kada zahtjev nema dovoljno informacija.

Plaćanje i odšteta - donator status

Pravilnik o donacijama

Opće odredbe

Ovim Pravilnikom propisuju se definicije, načela, i postupak doniranja raspodjela financijskih sredstava doniranih web stranici www.besplatnamuzika.net (u daljnjem tekstu: Besplatna Muzika).

Donacijama se, u smislu odredbi ovog Pravilnika, smatraju povremene ili redovite donacije kojima fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: donator) dobrovoljno doniraju Besplatna Muzika web stranici bez ikakve naknade i protuusluge.

Prilikom dodjele financijskih sredstavana doniranih web stranici Besplatna Muzika, sve izvedbe u daljnjem koraku vodit će se načelom transparentnosti. Korisnik koji bude dobrovoljno donirao financijska sredstva bit će dodatno nagrađen sa više prostora za postavljanje svog audio materijala i napredniju statistiku svojih zapisa, i Besplatna Muzika se obavezuje da će u sve buduće funkcije, statistike, aplikacije, servise ili usluge koje spadaju u status donatora biti dostupne korisniku bez dodatnih troškova ili limitacije poslije njihovog razvijanja i finalnog puštanja u rad.

Donirana sredstva koristit će se isključivo za razvoj web stranice Besplatna Muzika i njezine infrastrukture:

 • ulaganje u razvoj web stranice i njezinih funkcija
 • održavanje i finansiranje servera

  • Svako pogrešno iskorištavanje resursa biće sankcionisano u najkraćem mogućem roku. Korisnik, čije činjenje dovede do troškova, dužan je da ih isplati Besplatna Muzika web stranici. Korisnik može da otkaže usluge na Besplatna Muzika. Naknade nisu dužne da se vrate Korisniku.

  • Korisnik je dužan da zadrži dokaz (papir ili fajl) ukoliko je platio kreditnom karticom uslugu preko interneta. Neke od usluga koje pruža Besplatna Muzika imaju opciju plaćanja i preko dinarskog i preko deviznog računa iz inostranstva. Ukoliko korisnik koji živi u inostranstvu nema kreditnu karticu, plaćanje je moguće izvršiti preko deviznog računa tzv. wire transfer.

  • Povrat novca u punom iznosu se dobija samo ukoliko se zahtjev za povrat novca podnese u roku prvih 48 sati od početka korištenja usluge.

  • Povrat novca, ni u punom ni u djelimičnom iznosu, nije moguć ukoliko je korisnik prekršio bilo koju odredbu iz uslova korištenja.

  Važenje ugovora

  Ugovor važi sve dok neka od strana (Korisnik ili Besplatna Muzika) ne budu raskinule saradnju ili ugovor. Korisnik može da raskine ugovor kada mu to odgovara. Korisnik koji kupi bilo koju uslugu saglasan je sa uslovima korištenja. Usluge koje Besplatna Muzika pruža su vremenski ograničene koje su na sajtu i Besplatna Muzika nije dužan da vrati uplaćena sredstva ukoliko korisnik prekine saradnju.